23 октомври 2008

НЮ ЙОРК - БРЮКСЕЛ - СОФИЯ

21 октомври – 28 ноември 2008

Художествените произведения често имат странна съдба. Веднъж напуснали ателието на художника, те започват да водят свой самостоятелен живот. Такъв е случаят с няколко картини на Едмонд Демирджиян, създадени в Ню Йорк в периода 1995-1996 г. по време на престоя му там и специализация с наградата на престижната американска фондация за изкуство „Полък-Краснер”. През 1997 г. 25 от създадените творби отпътуват за изложба в галерия Зин-Зен в Брюксел. 15 намират нов дом, останалите митарстват в продължение на десет години и се завръщат в България едва през тази година.
Картините показват един малко познат период на художника, инспириран изцяло от действителността на мегаполиса Ню Йорк. Те са много ярки и изчистени, образите в тях са сведени до знаци. Динамиката на изображението, ритъмът на цветовете, общото въздействие на колорита, движението на линиите изцяло хармонират с интензивността и наситеността на живота в Ню Йорк. Интересно е да се проследи как една съвършено друга реалност може да повлияе творческия процес и резултатите да бъдат провокиращо различни. Изложбата „Ню Йорк – Брюксел – София” проследява динамиката на живота на съвременния художник. Неговите пътешествия в случая съвпадат и с най-новата история на България, в която през 90-те години на 20-ти век мнозина търсят реализация навън. Завръщането на 10-те картини, прекосили океана и Европа, се превръща в символ на новите възможности за развитие на изкуството у нас. Едмонд Демирджиян е един от примерите за възможното устояване на предизвикателствата на съдбата и успешното движение напред.

Изложбата е показана в Салон-ателие Едмонд, София, ул. 13 март № 21.

Няма коментари: