06 януари 2013

Малия Василева с носителите на наградата на Фондация "Едмонд Демирджиян" за обещаващо развитие и посветеност на изкуството
Велислава Гечева, Минко Йовчев и Калия Калъчева, галерия Ракурси, септември 2012

Няма коментари: